OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

Balkanlarda Adalet, Haklar, Kültür ve Dayanışma Derneğinin (BAHAD) 2023 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulunca 11.11.2023 tarihinde alınan 2023/36 numaralı karar;

Derneğimizin tüzük değiştirme gündemli olağanüstü genel kurul toplantısının Bursa Nilüfer ilçesinde bulunan Karaman Dernekler Yerleşkesinin 65 numaralı dernek genel kurulları için ayrılan odada 09/12/2023 tarihinde 13:00-15:00 saatleri arasında salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 16/12/2023 tarihinde saat 17:00-19:00 arasında Bursa Osmangazi ilçesinde bulunan Merinos AKKM Muradiye salonunda aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin dernek sitesinden üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Sayın dernek üyelerin katılmaları Saygı ile rica olunur.

Balkanlarda Adalet, Haklar, Kültür ve Dayanışma Derneği (BAHAD)

YÖNETİM KURULU

BAHAD Olağanüstü Genel Kurul Gündemi:

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
  3. Katılan üyelerce Hazirun listesinin imzalanması
  4. Divan heyetinin seçilmesi
  5. BAHAD’ın yeni dönem çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunulması, görüşmeye açılması ve oylanması
  6. BAHAD dernek tüzüğünün değiştirilmesi, Disiplin Kurulunun dernek organı olarak yeni tüzükte yer alması, Yurt içinde ve Yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açılması ile ilgili tüzükte değişiklik önerisi hakkında bilgilendirilmede bulunulması, sırayla okunması, görüşmeye açılması ve oylanması.
  7. Diğer Yazılı ve Sözlü Öneriler, Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
  8. Kapanış

Leave a Reply

Çeviri...