Genel Kurulda Alınan Kararlar

  • BAHAD’ın devam eden uluslararsı hukuk normları, AB’nin AİHS nde hukuk normları dahilinde çalışmaların devam etmesine,
  • BAHAD İnsan Hakları Danışma Kurulu oluşturulmasına karar verilmiştir.
  • BAHAD insan Hakları Danışma Kurulu Üyeleri;
    • Prof. Dr. Nurcan Özgür Baklacıoğlu, İ.Ü. SBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişliler bölümü
    • Avukat Ahmet Münci Özmen, AİHS ve AİHM ile ilgili çalışan hukukçu
    • Dr. İlhami Alkan Olsson, İsveç Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Araştırma Enstitüsü Danışmanı

Leave a Reply

Çeviri...