BAHAD Balkanlarda Adalet Haklar Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Kurul ilanı

Balkanlarda Adalet, Haklar, Kültür ve Dayanışma Derneğinin (BAHAD) 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulunca 28.04.2023 tarihinde alınan 2023/24 nolu karar;

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının Bursa Nilüfer ilçesinde bulunan Karaman Dernekler Yerleşkesinin 91 numaralı dernek genel kurulları için ayrılan odada 20/05/2023 tarihinde 13:00-16:00 saatleri arasında salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 01/06/2023 tarihinde saat 18.00-21.00 arasında 32 nolu toplantı odasında aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin dernek sitesinden üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

5 Mayıs 2023 tarihinde Sayın dernek üyelerin katılmaları Saygı ile ilan olunur.

Balkanlarda Adalet Haklar Kültür ve Dayanışma Derneği (BAHAD)

YÖNETİM KURULU

BAHAD Genel Kurul Gündemi:

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
 3. Katılan üyelerce Hazirun listesinin imzalanması
 4. Divan heyetinin seçilmesi
 5. Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması ve İbrası
 6. Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve İbrası
 7. İnsan Hakları Danışma Kurulu oluşturulmasının görüşülmesi ve karar alınması
 8. Yeni Dönem çalışma programı konuların görüşülmesi ve planlamaya alınması
 9. Yeni Dönem çalışma programında yer alan konuların üzerinde çalışmalar için tahmini çalışma bütçesinin görüşülmesi, üyelerin aidatlarını ödeme durumunun değerlendirilmesi.
 10. Çalışma programı konuları için öngörülen çalışma bütçesine yönelik planlamanın görüşülmesi ve onaylanması.
 11. Yeni Asil ve Yedek Yönetim ve Denetim Kurulları üyelerin seçilmesi
 12. Diğer Yazılı ve Sözlü Öneriler, Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
 13. Kapanış

Leave a Reply

Çeviri...